SZKOLNY KONKURS DZIENNIKARSKI

wpis w: Aktualności | 0
  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych, drugich   i trzecich  IV Liceum im. K.K. Baczyńskiego  we Włocławku.
  2. Zadaniem uczestników jest napisanie felietonu na dowolnie wybrany temat.
  3. Kryteria oceny prac: sposób ujęcia tematu, tytuł, język i styl wypowiedzi.
  4. Felietony muszą być autorskimi, nigdy wcześniej niepublikowanymi, tekstami uczestników konkursu.
  5. Prace (1 strona formatu A 4)  napisane na komputerze i podpisane (imię, nazwisko, klasa) należy przynosić  do nauczyciela polonisty.
  6. Termin zakończenia konkursu: 19 kwietnia 2019 roku.
  7. Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców IV LO.
  8. Najlepsze prace zostaną zamieszczone na łamach Szkolnego Expressu.

Organizator konkursu: Dorota Józwiak

nauczycielka języka polskiego

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.