1 E – KLASA MUNDUROWA – o profilu policyjnym

wpis w: Rekrutacja | 0
 • zdobycie przez uczniów wiedzy na temat bezpieczeństwa wewnętrznego i prawa karnego
 • rozpoznawania rodzajów zagrożeń ludności i zarządzania strategicznego
 • zdobycie wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności oraz kontynuowanie nauki w tym zakresie
 • nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących organizowania akcji ratowniczych oraz zasad prowadzenia ewakuacji
 • stworzenie możliwości bezpośredniego poznania pracy służb mundurowych
 • kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży
 • zapewnienie wszechstronnego przygotowania sprawnościowego na poziomie, który umożliwi zaliczenie testów sprawnościowych na egzaminach wstępnych służb mundurowych.
 1. Innowacja edukacyjna, jaką jest wdrożenie programu dla klasy policyjnej-mundurowej, uwzględniające zadania z zakresu funkcjonowania Policji, pozwoli przyszłym kandydatom na zdobycie wykształcenia, odkrywania tajników wymarzonego zawodu i profesjonalny rozwój zainteresowań.
 2. Specjalistyczne wykłady i ćwiczenia praktyczne, treningi sportowe oraz możliwość skorzystania z infrastruktury policyjnej, a także zasobów szkoły, umożliwią kandydatom odpowiednie przygotowanie do przyszłej pracy w służbach mundurowych.
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • angielski

 • angielski
 • j. hiszpański / włoski / niemiecki / rosyjski

Nauka drugiego języka odbywa się w grupach międzyoddziałowych.


 • strzelectwo sportowe
 • w klasie III przygotowanie do egzaminu sprawnościowego

 • wiedza o policji
 • samoobrona
 • kwalifikacje do pracy w policji
 • przyroda ( po gimnazjum)
 • basen-pływanie
 • warsztaty psychologiczne

 • stosunki międzynarodowe
 • szkoły służb mundurowych
 • prawo
 • administracja
 • bezpieczeństwo publiczne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie regionalne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • samorząd terytorialny
 • polityka regionalna
 • bezpieczeństwo narodowe i wiele innych …

 • instytucje państwowe, samorządowe i społeczne związane z bezpieczeństwem życia, zdrowia i mienia ludności
 • komórki administracji publicznej, które są odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych przestrzeni funkcjonowania lokalnych i regionalnych społeczności oraz pozyskiwanie środków z unijnych funduszy strukturalnych na cele bezpieczeństwa
 • wydziały i zespoły zarządzania kryzysowego
 • instytucje samorządowe różnego szczebla
 • wojewódzkie sztaby wojskowe
 • jednostki straży pożarnej
 • formacje obrony cywilnej kraju oraz struktury bezpieczeństwa innych dużych jednostek organizacyjnych.