1 D – KLASA MUNDUROWA o profilu wojskowym

wpis w: Rekrutacja | 0
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • j. angielski

 • angielski
 • j. hiszpański / włoski / niemiecki / rosyjski

Nauka drugiego języka odbywa się w grupach międzyoddziałowych.


 • strzelectwo
 • sztuki walki
 • systemy polityczne

 • edukacja prawna
 • historia i społeczeństwo (po gimnazjum) • wszystkie uczelnie wojskowe
 • szkoły służby pożarniczej  
 • prawo
 • prawo administracyjne
 • bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo narodowe
 • zarządzanie i administracja
 • pedagogika z resocjalizacją
 • kryminalistyka
 • socjologia i wiele innych cywilnych studiów  na pokrewnych kierunkach…

 • zawodowy żołnierz
 • strażak
 • celnik
 • strażnik miejski
 • pedagog
 • prawnik
 • pracownik służby  więziennej.