Kalendarz rekrutacji

wpis w: Rekrutacja | 0

TERMINY REKRUTACJI

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej:

  • IV LICEUM
   OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
od 13 maja 2019 r. (poniedziałek)

do 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15:00

od 16 lipca 2019 r. (wtorek) od godz. 12:00

do 22 lipca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15:00

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podsatwowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
od 21 czerwca 2019 r. (piątek)

do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godz. 15:00

—-
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej. do 26 czerwca 2019r. (środa) do 26 lipca 2019 r. (piątek)
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 11 lipca 2019 r. (czwartek) godz. 12:00 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 12:00
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podsatwowej i
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
od 11 lipca 2019 r. (czwartek)

do 15 lipca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15:00

od 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek)

do 14 sierpnia 2019 r. (środa) do godz. 15:00

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 16 lipca 2019 r. (wtorek) godz. 12:00 16 sierpnia 2019 r. (piątek) godz. 12:00
7 Poinformowanie drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

W skrócie:


Składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych:

od 13 maja 2019 do 17 czerwca 2019r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów:

od  21 czerwca do 25 czerwca 2019r. do godz.15.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

11 lipca 2019r. o godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie a wynikach egzaminu gimnazjalnego:

od 11 lipca 2019r. do 15 lipca 2019r. do godz.15:00

Ogłoszenie ostatecznych listy uczniów przyjętych  do szkół ponadgimnazjalnych:

16 lipca 2019r. o godz. 12.00


Rekrutacja będzie odbywała się poprzez stronę: https://wloclawek.edu.com.pl/kandydat


Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.