Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła

wpis w: Aktualności | 0

Podobnie jak w latach ubiegłych w Hali Mistrzów zorganizowane zostaną Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła. Wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku współorganizatorami są Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku i Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

Tegoroczny termin Targów to 03 – 04 kwietnia 2019 r.

Targi podzielone będą na dwie części:

    • dzień pierwszy, tj. 03.04.2019 r. (środa) w godz. od 9.00 do 13.00 – Targi Szkół Ponadgimnazjalnych/Ponadpodstawowych oraz Rzemiosła (adresowane do uczniów kl. VIII szkół podstawowych, kl. III oddziałów gimnazjalnych oraz  rodziców uczniów);
  • dzień drugi, tj. 04.04.2019 r. (czwartek) w godz. od 9.00 do 13.00 – Targi Pracy, Rzemiosła oraz Szkół Policealnych i Wyższych(adresowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich rodziców)

Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Włocławka – Pan Marek Wojtkowski

Zobacz więcej na: http://ppp.wloclawek.eu/2019/02/21/wloclawskie-targi-szkol-pracy-i-rzemiosla-2/

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.