Szkolna Kampania w ramach Akcji Ogólnomiejskiej „Życzliwy Włocławek”

wpis w: Aktualności | 0

Dzień 2.

W ramach kampanii w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku w klasach licealnych Ia, Ib, Ic, IIb nauczyciel informatyki przeprowadził zajęcia związane z tematyką cyberprzemocy i hejtu w internecie.

 

Proszę uzupełnij

Również w dniu dzisiejszych na zasadach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we Włocławku pedagog w/w instytucji spotkał się w szkole                   z uczniami i ich rodzicami. Rozmowy dotyczyły form wzmocnień w relacjach rodzice – dzieci oraz budowania pozytywnego obrazu własnej osoby przez uczniów.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.