Zapowiedz – Wieczór Kolęd

wpis w: Aktualności | 0

19 grudnia 2018 roku o godz. 18.00 

w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

przy ul. Kaliskiej 108

odbędzie się

Wieczór Kolęd

pod nazwą

„W drodze do Betlejem”

 

Z a p r a s z a m y

Dyrekcja, Pracownicy Szkoły i Społeczność Uczniowska „Baczyńskiego” 

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.