“100 lat codzienności Polski”

wpis w: Aktualności | 0

Uczniowie Baczyńskiego aktywnie włączyli się w projekt Fundacji Szkoła z Klasą pt. “100 lat codzienności Polski”. Pod okiem nauczycieli języka polskiego – mgr Aleksandry Wolskiej, mgr Elżbiety Pawłowskiej, mgr Kamili Rybki – przygotowali refleksje dotyczące minionych lat i umieścili je na kartkach pocztowych, które wysłane zostały do włocławskich instytucji. Efekty projektu, karty zwrotne od adresatów, mają trafić na adres fundacji. Koordynatorem działań była pedagog szkolna mgr Małgorzata Frąckiewicz.

Podąrzaj Magdalena Mądrzycka:

Ostatnie wpisy