XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – etap szkolny

wpis w: Aktualności | 0

7 listopada 2018 r., 55 uczniów IV LO wzięło udział w zawody I stopnia XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Zawody szkolne miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:
– trzydziestu pytań testowych jednokrotnego wyboru (60 pkt),
– zadania z podstaw ekonomii (15 pkt)
– pytania o charakterze ogólnym nawiązującym do myśli przewodniej XXXI OWE (25 pkt).

Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm”. XXXII Olimpiada objęta została honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adama Glapińskiego.

W ramach zmagań olimpijskich w trakcie XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej uczestnicy zgłębiali tematykę związaną z wyzwaniami współczesnego rynku pracy. Kolejna jej edycja ma na celu przybliżenie uczestnikom problemu funkcjonowania gospodarki światowej. Taki dobór hasła przewodniego w znacznej mierze podyktowany jest natężeniem dyskusji na temat społeczno-gospodarczych konsekwencji wolnego handlu zarówno dla państw rozwijających się, jak i rozwiniętych. Ze względu na zachodzące w ostatnich latach znaczące zmiany w polityce handlowej najważniejszych dla gospodarki światowej państw, debata ta wykroczyła poza krąg akademicki. Świadczy o tym silne zainteresowanie mediów, w tym także niebranżowych. Stąd też, zgodnie z misją Olimpiady, Komitet Główny w ramach XXXII OWE pragnie przybliżyć uczestnikom podstawy teoretyczne oraz doświadczenia historyczne związane z ekonomią międzynarodową. Ma to pozwolić na lepsze zrozumienie zmian zachodzących we współczesnym świecie, a także umożliwić prognozowanie ich prawdopodobnych konsekwencji.

Kwestia międzynarodowej wymiany i jej wpływu na państwa biorące w niej udział nie jest problematyką nową w nauce ekonomii. W rzeczywistości jej korzeni historycy myśli ekonomicznej dopatrują się już w tradycji grecko-rzymskiej oraz judeo-chrześcijańskiej. Choć w poglądach na temat handlu i polityki handlowej z tamtego okresu brakowało znaczącej analizy ekonomicznej, stanowiły one zalążek późniejszych teorii handlu międzynarodowego. Warto zwrócić tu uwagę na prace Francisca de Vitorii z Uniwersytetu w Salamance, który już w XVI w. wskazywał, że możliwość dokonywania swobodnej, tj. wolnej od ingerencji państwa wymiany handlowej jest naturalnym prawem narodów. W opinii D.A. Irwina brak intelektualnej spójności w podejściu wywodzącym się z prac Francisca de Vitorii spowodował, że ten argument na rzecz wolnego handlu nie przetrwał długo.
Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.