Pielgrzymka gimnazjalistów do Lichenia

wpis w: Aktualności | 0
W dniu 27 września 2018 młodzież klas trzecich gimnazjum ( 45 osób oraz opiekunowie) wzięła udział w corocznej pielgrzymce do Lichenia osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. W spotkaniu wzięło udział blisko 6000 tysięcy młodych ludzi z całej diecezji włocławskiej.
Zgodnie z hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” uczniowie wraz ze swoimi opiekunami  wspólnie modlili się i prosili Ducha Świętego o potrzebne dary w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 
Kulminacją spotkania była msza św. w bazylice licheńskiej. Ostatnim elementem tegorocznej pielgrzymki było wspólne spotkanie młodych przy posiłku obok dzwonnicy przygotowanym dla wszystkich przez Ojców Marianów.
Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.