Absolwent naszą wizytówką- Dominik Cieślikiewicz; szef Stowarzyszenia Ładowarka

Dominik Cieślikiewicz – społecznik, student, szef Stowarzyszenia Ładowarka. Absolwent naszej szkoły nagrodzony medalem Krzysztofa K. Baczyńskiego, wyróżniony w nagrodach Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Stalowy Anioł”, dwukrotny laureat etapu miejskiego ogólnopolskiego samorządowego konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, sekretarz zarządu LGD Miasto Włocławek, sekretarz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członek Zespołu
ds. Promocji Kultury przy prezydencie Włocławka. Prywatnie fan klockówLego, zapalony cyklista, niespełniony tancerz.

Stowarzyszenie Ładowarka  powstało na początku 2015 roku. Jego celem jest inicjowanie przedsięwzięć kulturalno-społecznych i inspirowanie mieszkańców do działania. Marką stowarzyszenia są oryginalne i kreatywne
inicjatywy, które mają zmienić postrzeganie miasta i naładować Włocławkowi baterie. Ładowarka jest inicjatorem „Gwoździarni” – podwórkowego kina plenerowego, pierwszego miejskiego konkursu fotografii w social mediach „Włocławek Insta_Photo_City”, „Kurjera Włocławskiego”, wystaw plenerowych „Outside Gallery” oraz „Rajdu Walecznych”.
Więcej na stronie: www.stowarzyszenieladowarka.pl; #naładowanipomysłami

Organizacja od kilku lat, tworzy charakterystyczne plakaty z postacią Baczyńskiego, które towarzyszą koncertom „Dzieci Dzieciom”.