Absolwent naszą wizytówką- Albert Wastowski, magister Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Cybernetyki)

Mam na imię Albert. Jestem absolwentem IV LO. W latach 2008 – 2011 uczęszczałem do klasy o profilu społeczno-prawnym. W tym okresie aktywnie uczestniczyłem w życiu szkoły na wielu płaszczyznach. Brałem udział w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych, w których reprezentowałem dobre imię szkoły. Działałem w samorządzie szkolnym oraz w ramach sporej ilości akcji organizowanych w „Baczyńskim”. Był to okres owocnej nauki i spełniania się w wielu dziedzinach.
Z perspektywy czasu żałuję, że zaledwie tylko 3 lata tam spędziłem. To był piękny czas: wspaniałe wycieczki, niezapomniane imprezy, apele dostarczające sporej dawki humoru i wiele innych.
IV LO nie jest zwyczajną placówką dydaktyczną. Jest ono przede wszystkim wyjątkową społecznością tworzoną przez świetnych uczniów i wspaniałą kadrę nauczycielską, którym towarzyszy pozytywna i wręcz przyjacielska atmosfera.
Miałem zaszczyt być uczniem bardzo zgranej klasy i wychowankiem erudycyjnej sorki, Joanny Skorupskiej. Oprócz ogromnej wiedzy wynieśliśmy wspaniałe lekcje wychowania oraz miliony cennych rad i mądrości życiowych.
Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu w liceum dostałem się na wymarzone studia na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydziale Cybernetyki. W czerwcu kończę 5-letnią przygodę ze studiowaniem zarządzania kryzysowego obroną tytułu magistra. Moją przyszłość wiąże ze służbą w formacji Wojska RP.
JESTEM DUMNY, ŻE JESTEM ABSOLWENTEM IV LO WE WŁOCŁAWKU IM. K.K. BACZYŃSKIEGO.

„BACZYŃSKI” = (wysoki poziom nauczania + świetna kadra + idealna atmosfera do nauki i przeżycia wspaniałej przygody + wielkie perspektywy i możliwości)