Licealiści laureatami Dobrzyńsko- Kujawskiego Konkursu Recytatorskiego w Karnkowie

19 czerwca odbył się XVI Dobrzyńsko- Kujawski Konkurs Recytatorski w Karnkowie. I miejsca zajęli: Justyna Chudomięt z kl. IC LO oraz Kacper Tracikowski z kl. IA LO. Justyna wystąpiła z interpretacją fr. prozy Edwarda Stachury „Pokocham ją siłą woli”, a Kacper zaprezentował wiersz Franciszka Becińskiego „Tu jest Polska” i został poproszony o przedstawienie go jeszcze raz przed ogłoszeniem wyników.
Recytatorów przygotowała Elżbieta Pawłowska.