„Kurs na Horn”

wpis w: Aktualności | 0

12 czerwca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbył się etap wojewódzki konkursu „Kurs na Horn”. Konkurs zorganizowało Bractwo Kaphornowców (skupiające żeglarzy, którzy okrążyli przylądek Horn). Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się Jakub Korpal, który reprezentował barwy 'Baczyńskiego”. Uczestnicy etapu wojewódzkiego to laureaci etapu szkolnego biorący udział w rejsie po zatoce Gdańskiej, którzy podzieli się wspomnieniami z rejsu (np. w formie prezentacji) i zdobyli odpowiednią liczbę punktów dającą przepustkę do udziału w teście wiedzy o polskim żeglarstwie morskim.

Zdjęcia zamieszczone pod artykułem pochodzą z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wykonał je fotograf Andrzej Goiński.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.