„Czy Joseph Conrad słuchałby The Doors?”

wpis w: Aktualności | 0

„Czy Joseph Conrad słuchałby The Doors?”

Taki tytuł nosi wystawa, która dla uczniów naszej szkoły została przygotowana w czytelni szkolnej na zakończenie Roku Conrada! (Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rok 2017 ogłosił m.in. Rokiem Conrada).
Wystawa zobrazowała młodzieży sylwetkę pisarza, którego prawdziwe nazwisko brzmi: Józef Teodor Konrad Korzeniowski, a także przybliżyła twórczość autora, którą można podsumować cytatem za Grzegorzem Górnym: „każdy ma swój kapitański mostek”.
Istotne jest również dla młodzieży naszej szkoły, której patronem jest K.K. Baczyński, że dla pokolenia Baczyńskiego, pokolenia AK, książki Conrada były tekstami formacyjnymi i także dlatego warto mówić młodzieży o tym, kim był Joseph Conrad.
Tytuł – retoryczne pytanie, nawiązuje do muzyki The Doors wykorzystanej w filmie „Czas Apokalipsy”, który powstał na podstawie książki „Jądro ciemności” Josepha Conrada.
W czasie prelekcji na temat pisarza, który żył w latach 1857-1924, uczniowie mogli usłyszeć i dowiedzieć się o nawiązaniach do jego twórczości w dzisiejszych czasach i oddziaływaniu jego biografii i literatury na szeroko rozumianą popkulturę.
Wystawę przygotowała i prelekcje wygłaszała dla uczniów klas licealnych i gimnazjalnych Katarzyna Chmielewska nauczyciel bibliotekarz.
Podąrzaj Agnieszka Safandowska:

Ostatnie wpisy