Koło recytatorskie Gimnazjum nr 7 – opiekun: mgr Kamila Rybka.

Szkolne koło recytatorskie dla uczniów gimnazjum istnieje od 2000 roku. Na początku jego działalności opiekunem uczniów była mgr Jolanta Mosakowska. We wrześniu 2006 roku funkcję tę przejęła mgr Kamila Rybka (w roku 2011 uczniowie pracowali pod opieką mgr Małgorzaty Tumińskiej). Na zajęciach pracuje się nad rozwijaniem u uczniów wyobraźni, zdolności do improwizacji, nauką dykcji, ruchu i gestu scenicznego. Zasadniczą rolę przypisuje się uczeniu tekstu przez przeżycie.
Gimnazjaliści przygotowują się do konkursów recytatorskich i organizują przedstawienia, które prezentują przed szkolną publicznością. Były to spektakle: „Wigilia u Boryny”, „Boże Narodzenia na Kujawach”, „Wielkanoc na Kujawach”, ” „Z kogo się śmiejecie? Z siebie samych się śmiejecie”.
Osiągnięcia:
2006 r.
III miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (eliminacje wojewódzkie) – Aneta Krauze
Nagroda Marszałka Sejmiku Samorządowego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w V Wojewódzkim Konkursie Poezji, Prozy i Pieśni Regionalnej pod hasłem „Bądź pozdrowiona, Ziemio Rodzinna” – Aneta Krauze
I miejsce w Regionalnym Konkursie Recytatorskim im. Franciszka Becińskiego – Aneta Krauze
Wyróżnienie w finale Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Franciszka Becińskiego – Aneta Krauze
I miejsce w Regionalnym Konkursie Krasomówczym za wystąpienie pt. „Jak to dawniej bywało, gdy drugiej polówki się poszukiwało” – Aneta Krauze
II miejsce w Wojewódzkich Eliminacjach Krasomówczych Młodzieży Szkolnej- Golub – Dobrzyń- Aneta Krauze
Wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim dla Dzieci i Młodzieży „Wierszykarnia” – Aneta Krauze
V miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Młodzieży Gimnazjalnej – Legnica- Aneta Krauze
II miejsce w IV Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Włocławek – Aneta Krauze
II miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Poezji K.K. Baczyńskiego ( eliminacje wojewódzkie)- Aneta Krauze
Finalista IV edycji Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Franciszka Becińskiego Bydgoszcz- Aneta Krauze
Nagroda Marszałka Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w VI Wojewódzkim Konkursie Poezji, Prozy i Pieśni Regionalnej pod hasłem „Bądź pozdrowiona, Ziemio Rodzinna” – Aneta Krauze
2011 r
III miejsce w XVI Ogólnopolskim Konkursie Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego- Aleksandra Gorzycka
Wyróżnienie w IX Międzygimnazjalnym Konkursie Recytacji Poezji Wisławy Szymborskiej- Aleksandra Gorzycka
2012 r.
I miejsce w XVII Ogólnopolskim Konkursie Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – Aleksandra Gorzycka
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytacji Poezji K.I. Gałczyńskiego- Martyna Lewandowska
2013 r.
Wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim dla Dzieci i Młodzieży „Wierszykarnia”- Lidia Słowińska
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji K. K. Baczyńskiego- Lidia Słowińska
II miejsce w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego- Aleksandra Gorzycka
Wyróżnienie w IV Międzygimnazjalnym Konkursie Recytacji Poezji ks. Jana Twardowskiego „Wielki poeta małych słów”- Aleksandra Gorzycka
2015 r.
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytacji Poezji ks. Jana Twardowskiego- Oliwia Łącka
II miejsce Międzyszkolnym Konkursie Recytacji Poezji ks. Jana Twardowskiego- Justyna Chudomięt
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji K. K. Baczyńskiego- Oliwia Łącka