Skład Rady Uczniowskiej Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Wiktor Hładko – Przewodniczący Szkoły

Aleksandra Ostrowska – Zastępca Przewodniczącego Szkoły

Ewelina Rosińska

Konrad Kozłowski

Wiktoria Bartkowska

Natalia Krakowska

Angelika Pawłowska

Dawid Neumann

Zuzanna Smardzewska

Julia Borkowska