Harmonogram egzaminów w 2018 r.

Komunikat dotyczący zdawania przedmiotu informatyka

Komunikat o dopuszczeniu przyborów w czasie egzaminu

Wewnątrzszkolna instrukcja maturalna