zsn4Budynek szkoły powstał w latach 1984 – 1985. Wykonawcą robót był Włocławski Kombinat Budowlany. W efekcie wyrósł jeden z najnowocześniejszych gmachów szkolnych w naszym mieście. Szkoła może się poszczycić znakomitą bazą dydaktyczną. Na ponad 12 tysiącach mkw powierzchni użytkowej znajdują się sale lekcyjne, dobrze wyposażone pracownie komputerowe, zaplecze sportowe wraz z siłownią, strzelnicą i pełnowymiarową salą gimnastyczną. Dobre warunki bytowe na nic by się jednak zdały, gdyby nie wielkie zaangażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców w tworzenie historii szkoły. Mimo początkowych sceptycznych opinii niektórych osób szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży i dobrymi wynikami pracy, co mobilizuje do nowych wyzwań, zachęca do jeszcze efektywniejszej działalności dydaktyczno- wychowawczej. Liczba klas pierwszych w ciągu 10 lat wzrosła z dwóch w roku szkolnym 1995/96 do 9 klas w roku szkolnym 2005/2006, co stanowi niewątpliwie o sukcesie szkoły.

Osiedle „Południe” jest największym skupiskiem ludności we Włocławku. Aż do września 1995 roku absolwenci sześciu znajdujących się tu szkół podstawowych nie mogli kontynuować nauki w pobliżu swoich domów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, na posiedzeniu Rady Miejskiej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 Krzysztof Stasiak zaproponował utworzenie liceum w tej części miasta. Projekt powołania szkoły spotkał się z życzliwym przyjęciem ówczesnych władz oświatowych. 18 maja 1995 roku wyrażono zgodę na utworzenie dwóch klas licealnych o profilu podstawowym w budynku Szkoły Podstawowej nr 21.

Pierwszy dzwonek dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego zabrzmiał 1 września 1995 roku. Tego dnia rozpoczęło naukę siedemdziesięciu absolwentów szkół podstawowych z Włocławka i okolic. W okazałym budynku z czerwonej cegły przy ulicy Kaliskiej 108 w latach 1995 – 1999 działały dwie szkoły: podstawowa i liceum, a w roku szkolnym 1999/2000 aż trzy szkoły: podstawowa, gimnazjum i liceum. W wyniku reformy oświaty Szkoła Podstawowa nr 21 uległa likwidacji, ale utworzony Zespół Szkół Nr 4, w skład którego wchodzą IV Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Nr 7, kontynuuje najlepsze tradycje dawnej SP 21.