REGULAMIN UISZCZANIA OPŁAT ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Informacja o płatności za obiady w listopadzie