PREZYDIUM RADY RODZICÓW – ROK SZKOLNY  2017/2018

Przewodnicząca: Katarzyna Lewandowska

Zastępca: Katarzyna Skotowska – Żywica

Sekretarz: Anna Ochmańska

Skarbnik: Marek Wrzesiński

 Członek: Andrzej Wojciechowski

 Członek: Beata Kozińska

 Członek: Joanna Burdzińska

Komisja rewizyjna: Agnieszka Jaskólska

                                 Agnieszka Bednarska

 

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku ul. Kaliska 108

numer konta: PKO BP 30 1020 5170 0000 1302 0005 7984

 

Plan pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2017-2018