Nr konta Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku:

30 1020 5170 0000 1302 0005 7984

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący – Maria Ćwiklińska

Zastępca – Andrzej Wojciechowski

Skarbnik – Aleksandra Kubiatowska

Sekretarz – Dorota Matusiak-Glonek

Członek – Krzysztof Małecki

Członek – Jolanta Burdzińska

Członek – Aneta Stawicka

Członek – Maria Szczupakowska

Członek – Katarzyna Cackowska

Członek – Agnieszka Kaczorowska

Członek – Agnieszka Rybska

 

Komisja rewizyjna:

Agnieszka Jaskóła

Agnieszka Bednarska

 

Zadania Rady Rodziców :

– finansuje wyjazdy młodzieży na zawody sportowe i konkursy,
– dokonuje zakupu  nagród rzeczowych przeznaczonych  na konkursy wewnątrzszkolne,
– dofinansowuje w szczególnych wypadkach wyjazdy uczniów na wycieczki klasowe

 

Plan pracy Rady Rodziców w roku szkolnym: