Dyrektor Zespołu Szkół nr 4

mgr Anna Walczak – matematyka

 

Wicedyrektorzy:

mgr inż. Hazy Anna – chemia, fizyka

mgr Mendala Kazimierz – wychowanie fizyczne

 

Nauczyciele:

mgr Andrzejewska Jolanta – historia

mgr Biliński Waldemar – historia, wos, historia i społeczeństwo

mgr Bogdanowicz Anna – religia

mgr Chałaczkiewicz Maria – pedagog

mgr Czajkowska Grażyna – biologia

mgr Dąbrowska-Janiak Agata – plastyka

mgr inż. Dymkowski Łukasz – informatyka, podstawy przedsiębiorczości

mgr Dziadura Agnieszka – wychowanie fizyczne

ks. mgr Damian Pluskota – religia

mgr Frąckiewicz Małgorzata – pedagog, doradca zawodowy

mgr Gamalczyk-Chmielewska Katarzyna – bibliotekarz

mgr Góral Grażyna – j. angielski

mgr Górski Robert – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr inż. Guzicka Teresa – chemia

mgr Gzik Ewa – chemia

mgr Jankowska Elżbieta – wychowanie fizyczne

mgr Jerzmanowska Iwona – j. angielski

mgr Jesionowska Jolanta – matematyka

mgr Józwiak Dorota – j. polski, wiedza o kulturze

mgr Kalińska – matematyka

mgr Karkosik Bożena – geografia

mgr Karwat Iwona – zajęcia artystyczne

mgr Klimaszewska Maria – historia, wos, historia i społeczeństwo

mgr Konefał Krzysztof – wychowanie fizyczne

mgr Kordyl Marzena – j. angielski

mgr Łodygowska Beata – j. angielski

mgr Łodygowska Marta – edukacja dla bezpieczeństwa, strzelectwo sportowe

mgr Łodygowski Krzysztof – strzelectwo sportowe

mgr Małachowska Magdalena – j. rosyjski

mgr Mądrzycka Magdalena – j. niemiecki

mgr Michalska Joanna – j. angielski

mgr Oleksiak Marta – doradca zawodowy

mgr Pasek Rafał – historia, wos, historia i społeczeństwo

mgr Pawłowska Elżbieta – j.polski

mgr Pietruch Grażyna – biologia

mgr Rutkowska Anna – matematyka

mgr Rybicka Małgorzata – matematyka

mgr Rybka Kamila – j.polski

mgr Rybska Agnieszka – wychowanie do życia w rodzinie

mgr Sandecka Wioleta – j. angielski

mgr Skorupska Joanna – j. niemiecki

mgr Sławińska Iwona – geografia

mgr Szczepaniak Michał – j. niemiecki

mgr Śmigielski Piotr – wychowanie fizyczne

mgr Tomaszewska Małgorzata – j. francuski

mgr Tumińska Małgorzata – j. polski

mgr Ulanowska Katarzyna – j. angielski

mgr Wawrzonkoski Zbigniew – fizyka

mgr Więczkowski Krzysztof – sztuka, technika

mgr Wiśniewska Anna – chemia

mgr Wojewoda Jolanta – bibliotekarz

mgr Wolska Aleksandra – j. polski

mgr Wrona Małgorzata – j. angielski

mgr Zielińska Iwona – wychowanie fizyczne

mgr Zieliński Tomasz – wychowanie fizyczne

mgr Jacek Zasada – wychowanie fizyczne