Dyrektor Zespołu Szkół nr 4

im. K. K. Baczyńskiego

 

mgr Anna Walczak

 

 

Wicedyrektorzy Zespołu Szkół nr 4

im. K. K. Baczyńskiego

mgr inż. Anna Hazy  – chemia, fizyka
mgr Kazimierz Mendala  – wychowanie fizyczne