Dyrekcja Zespołu Szkół nr 4

  • mgr Anna Walczak – dyrektor szkoły

  • mgr Kazimierz Mendala – p.o. dyrektora szkoły

  • mgr inż. Anna Hazy – wicedyrektor szkoły