Dyrekcja Zespołu Szkół nr 4

  • mgr Anna Walczak – dyrektor szkoły

  • mgr Anna Hazy – wicedyrektor szkoły

  • mgr Kazimierz Mendala – wicedyrektor szkoły