Szkolny Doradca Zawodowy mgr Marta Oleksiak

„Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych,
pokazać to, czym naprawdę jesteśmy,
a nie tylko to, na co wyglądamy”
Joseph Conrad

DROGI UCZNIU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4
NIE WIESZ CO DALEJ PO SZKOLE,
JESTEŚ ZAGUBIONY W NATŁOKU INFORMACJI EDUKACYJNYCH
PRZYJDŹ NA KONSULTACJE DO DORADCY ZAWODOWEGO
GABINET 102 a

Czym zajmuje się SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

  • Gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjno – zawodowe,
  • Prowadzi grupowe zajęcia zawodoznawcze, ułatwiające podjęcie świadomego wyboru przyszłej drogi zawodowej
  • Udziela indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
  • Wskazuje dodatkowe źródła informacji i materiały dotyczące zapotrzebowania na rynku pracy w przyszłe zawody,
  • Inspiruje potrzebę konstruowania dalekosiężnych planów własnej kariery zawodowej,
  • Udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową uczniów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego
  • Pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy

 

Zanim zdecydujesz, którą szkołę  wybrać – pomyśl:

  • w jakich dziedzinach jesteś dobry,
  • co Cię interesuje,
  • jaki zawód chciałbyś wykonywać w przyszłości.

Masz problemy, pytania – przyjdź do doradcy zawodowego 

 

Doradca zawodowy mgr Marta Oleksiak

w zastępstwie mgr Małgorzata Frąckiewicz

 

poniedziałek     1200 – 1500

wtorek              1300 – 1500

środa                   800 – 1000

czwartek             800 – 1100

piątek                1200 – 1300