TARCZA G7Gimnazjum Nr 7 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zostało powołane do istnienia w związku z reformą oświaty 1 września 1999 roku. Rozpoczęło swoją działalność w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 21 i IV LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, przejmując i kontynuując historię oraz tradycję stworzoną przez te szkoły pod przewodnictwem dyrektora naczelnego mgr. Krzysztofa Stasiaka oraz współpracy wicedyrektorów mgr Teresy Dwojakowskiej, mgr Anny Grams i mgr. Sylwestra Wawrowskiego.

Po raz pierwszy dzwonek zabrzmiał 1 września 1999r. dla 308 uczniów klas pierwszych i 35 nauczycieli podejmujących pracę w gimnazjum.

Od początku działalności placówki nakreślane zostały ambitne plany dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej i kulturalnej, które realizowane są w poszczególnych latach nauki. Wszystkim poczynaniom nauczycieli i uczniów przyświeca powyższe motto K. K. Baczyńskiego „Ty jesteś moje imię(…)” wyzwalając w Nas moce twórcze. Z myślą o wszechstronnym rozwoju uczniów zaproponowano im możliwość realizowania i rozwijania swoich pasji życiowych w kołach zainteresowań.

28 września 1999 roku to ważna data dla samorządności gimnazjalistów. Tego dnia odbyły się pierwsze wybory Samorządu Uczniowskiego. Od tej pory uczniowie współtworzą nie tylko historię i wzbogacają tradycję szkoły, ale są także współpartnerami w zarządzaniu placówką, mają prawo decydować o sobie.

Od 1 września 1999 roku rozpoczął się trudny etap kształtowania świadomości wychowanków, aby w przyszłości wyrośli nie tylko na mądrych ludzi odnoszących sukcesy w życiu zawodowym, ale na takich, którzy potrafią odnaleźć cel i sens życia, nie przejdą obojętnie obok potrzebujących, będą wyróżniać się aktywnością, miłowaniem ojczyzny, odwagą i nietuzinkową osobowością. Postawy takie najłatwiej kształtować przez rozbudzanie wrażliwości, dlatego organizujemy różnorodne uroczystości, konkursy, zabawy, imprezy o charakterze rozrywkowym i charytatywnym, będące okazją do podsumowania dokonań, chwili refleksji i przeżycia czegoś niepowtarzalnego.

1.10.1999 roku ogłoszono oficjalnie „Dniem Gimnazjalisty”. Odbyło się pierwsze uroczyste ślubowanie i wręczenie uczniom indeksów, dokonano wyboru „Trybunału Uczniowskiego”, a każda z klas przygotowała krótki program artystyczny. Od tej pory obchody „Dnia Gimnazjalisty” stały się tradycją w naszej szkole.

Kolejną ważną datą stał się 15.10.1999 roku. Tego dnia uczeń – Jacek Piątek z klasy Ic – duma gimnazjum – otrzymał z rąk wiceminister Anny Radziwiłł w Warszawie dyplom i nagrodę za zwycięstwo w I Ogólnopolskim Konkursie „Gimnazjum moich marzeń”, pokonując 80 konkurentów. Młody kompozytor „Hymnu Gimnazjalistów” stał się znany w całej Polsce.

Grudzień – to szczególny miesiąc w rodzimej tradycji „Świąt Bożego Narodzenia”. Atmosferę tę wprowadza, pojawiając się w naszej szkole, co roku, w dniu 6 grudnia Św. Mikołaj, spełniając marzenia nauczycieli i społeczności uczniowskiej. Wigilia i wspólne kolędowanie to święto pojednania, miłości i przypomnienia sobie o zwykłej ludzkiej życzliwości. Każdego roku – 22 grudnia uczniowie naszej szkoły spotykają się na uroczystym „Wieczorze Kolęd” i wigilii klasowej, dzieląc się opłatkiem. Czujemy się jak jedna wielka Rodzina.

Szczególnym kultem młodzież obdarza patrona gimnazjum – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego też dzień urodzin poety – 21.01. to święto całej społeczności uczniowskiej. Wówczas to odbywają się sesje popularno-naukowe przybliżające życie i twórczość K. K. Baczyńskiego. W „Izbie Pamięci” składane są świeże kwiaty w hołdzie wielkiemu Polakowi. Tego dnia także uczniowie biorą udział w uroczystym apelu upamiętniającym ten ważny fakt. A skoro mowa o patronie szkoły należy wspomnieć, że każdego roku nowo przybyli uczniowie klas pierwszych (gimnazjum i liceum) przystępują do „Konkursu wiedzy o patronie”. W ten sposób młodzież uczy się szacunku dla wielkich Polaków, patriotyzmu i zacieśniają więzi łączące ich ze szkołą. Tradycyjnie, co roku w naszej placówce odbywa się „Konkurs Poezji K. K. Baczyńskiego” mający na celu popularyzację twórczości tego młodego, utalentowanego poety. Styczeń to także czas „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Uczniowie należący do PCK nie tylko aktywnie zbierają pieniądze na ulicach miasta, ale wraz z nauczycielami przygotowują „Loterię fantową” na rzecz akcji Jerzego Owsiaka.

Kolejnym znaczącym faktem w życiu szkoły jest promowanie i prezentowanie uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Podczas uroczystego apelu przygotowanego po I semestrze odbywa się wręczenie dyplomów gimnazjalistom osiągającym najlepsze wyniki w nauce i odnoszącym sukcesy w różnych dziedzinach.

Nie samą nauką człowiek żyje, a nasza placówka słynie ze wspaniałych imprez rozrywkowych umilających życie codzienne, tworzących niepowtarzalny klimat i zbliżających nas do siebie. Do takich programów należy „Dzień Kobiet” – szczególne święto dla kobiet i kobietek naszej szkoły. Tradycyjnie 8 marca Panowie pracujący i uczący w naszej szkole przygotowują wspaniałe koncerty cieszące się wielkim uznaniem i przyjmowane z ogromnym aplauzem nie tylko przez żeńską połowę instytucji.

zsn421 marca – „Dzień wagarowicza” obchodzony jest u nas zawsze jako tradycyjny „Dzień Samorządności”. Młodzież zamiast iść na wagary, organizuje zajęcia kulturalno-rozrywkowe, topi „Marzannę”, przebiera się w barwne stroje, prowadzi zajęcia lekcyjne, to tylko nieliczne atrakcje tego dnia. Hucznie świętujemy też 1 czerwca – „Dzień Dziecka”, który jednocześnie staje się „Dniem Sportu”. Daje to naszej młodzieży okazję do zaprezentowania sprawności fizycznej w licznych konkursach sportowych przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Tego dnia także odbywa się sportowy pojedynek w piłce siatkowej: nauczyciele kontra uczniowie, wzbudzający entuzjazm po obu stronach siatki

2000/2001 – to rok, w którym na stałe do programu imprez szkolnych wszedł konkurs na „Super klasę”. Polega on na rywalizacji między klasami na różnym polu działalności (obok naukowej, liczy się zaangażowanie w życie klasy, szkoły i konkursy) i gromadzeniu punktów w ciągu całego roku szkolnego. W ostatnim dniu nauki „Super klasa” otrzymuje puchar przechodni, dyplom, słodycze i uwieńczona zostaje na zdjęciu w „Kronice Szkolnej”.

22 kwietnia 2001 roku – tego dnia odbyła się uroczysta msza w udziałem dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców i zaproszonych gości, podczas której proboszcz ks. Doktor Lesław Politowski poświęcił sztandar szkoły.

25.04.2001r. to data zapisana złotymi literami w historii szkoły. Wiąże się ona z aktem nadania imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Gimnazjum Nr 7 oraz wręczeniu sztandaru. Dzień ten to także święto szkoły, które każdego roku obchodzone jest bardzo uroczyście z udziałem władz miasta, przedstawicielami Kuratorium, Oświaty i Wychowania oraz zaproszonymi gośćmi.

Rok szkolny 2001/2002 – to wyjątkowa data będąca sprawdzianem osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych. W dniach od 14-15.05.2002r. odbył się „Egzamin Gimnazjalny” dla 291 uczniów. Okazało się, że napisaliśmy go najlepiej w mieści i w województwie kujawsko-pomorskim, uzyskując z części humanistycznej 29,45 pkt [miasto-25,6 pkt, województwo-23,35 pkt],z części matematyczno-przyrodniczej 29,95 pkt [miasto-24,60 pkt, województwo-23 pkt]. Jest się z czego cieszyć, a dane mówią same za siebie.

7 czerwca 2002r. „Bal nad bale”. Pierwszy raz dla gimnazjalistów zabrzmiał uroczyście polonez rozpoczynający bal absolwentów. Dobiegły końca trzy lata nauki i wspólnej zabawy uwieńczone sukcesem nauczycieli i uczniów.

20 czerwca 2002r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego. Mury gimnazjum opuścił pierwszy rocznik szkoły – przyznanie medalu najlepszego absolwenta gimnazjum, został nim uczeń klasy III b – Jacek Kwiatkowski.

2002/2003 zapisał się nowymi wyzwaniami dla szkoły. Przystąpiliśmy do konkursu „Szkoła z klasą” organizowanego przez Gazetę Wyborczą we współpracy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W akcji uczestniczyło 4451 szkół podstawowych i gimnazjów.

10 października 2003 roku otrzymaliśmy zaszczytny certyfikat „Szkoły z klasą”.

31.05.2003 roku dopisuje kolejną kartę do trwałej tradycji szkoły „Festiwal nauki” organizowany także w następnych latach edukacji, a przygotowywany przez mgr Bożenę Karkosik i mgr Elżbietę Pawłowską z opracowaniem muzycznym mgr Marka Piecyka.

„Festiwal nauki” to nie tylko wspaniałe programy artystyczne, w których uczestniczy środowisko lokalne, władze miasta, oświaty, rodzice, uczniowie, to także okazja do zaprezentowania dorobku naukowego, pracy kółek zainteresowań i sukcesów uzyskanych przez uczniów gimnazjum. To również świetna możliwość wypromowania placówki na zewnątrz, zainteresowania młodzieży kończącej szkołę podstawową i zachęcenia ich do powiększenia grona uczniów naszego gimnazjum.

Mimo tylko sześciu lat istnienia dorobek szkoły jest pokaźny i systematycznie powiększany.

09.10.2003r. organizowane są Obchody Dnia Papieskiego.

Otwierając się na kulturę zachodnią, od 31.10.2003r. urządzamy w naszej szkole „Halloween”, obce święto dla Polaków, ale pozwalające trochę inaczej w przeddzień powagi, zadumy i nostalgii spojrzeć nieco inaczej na tajemnicę świata metafizycznego.

17-21.11.2003r. to „Tydzień bez nałogów”. W tym czasie odbywają się liczne spotkania, apele propagujące zdrowy styl życia, konkursy na plakaty nawołujące do życia bez nałogów – papierosów, narkotyków i alkoholu. Wtedy również odbywa się konkurs „Nobel dla gimnazjalisty” z dziedziny biologii.

14.02. – „Dzień Świętego Walentego” – patrona zakochanych obchodzony jest od 2001 roku. Oprócz wręczenia tradycyjnego serduszka ukochanej lub ukochanemu, można złożyć kartkę z życzeniami.

19.02.2004r. odbyły się „ I Szkolne Spotkania Teatralne” zaszczepiające wśród młodzieży fascynacje teatrem i żywym słowem. Dają uczniom możliwość zaprezentowania umiejętności aktorskich.

11.03.2004r. ruszyła akcja „Rodzice z klasą” dająca większe możliwości zaangażowania się w życie danej klasy oraz szkoły. Dzięki tej akcji zostało wyremontowanych wiele sal lekcyjnych, zakupionych pomocy naukowych.

23.03.2004r. Każdego roku o tej porze uczniowie klas trzecich uczestniczą w dniach otwartych poszczególnych szkół celem dokonania właściwego wyboru przyszłej szkoły i zawodu. Z inicjatywy szkolnego pedagoga mgr Marii Chałaczkiewicz zrodziła się oferta edukacyjna p.t. „Giełda szkół i zawodów” pozwalająca zapoznać się młodzieży z wymaganiami szkół ponadgimnazjalnych, aby podjąć właściwą decyzję, tak ważną w życiu każdego młodego człowieka.

Na terenie naszej placówki prężnie działa biblioteka szkolna, organizując dla młodzieży każdego roku wystawy, prelekcje, konkursy z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji (21 marca), Międzynarodowego Dnia Książki (maj), rocznic wielkich poetów i pisarzy oraz innych imprez kulturalnych, wśród których są tez spotkania z ciekawymi ludźmi w bibliotekach naszego miasta.

24.04.2004r. data ta ważna jest nie tylko z powodu obchodzonego każdego roku bardzo uroczyście święta szkoły poświęconego patronowi K. K. Baczyńskiemu; tego dnia zostaliśmy przyjęci w poczet „Klubu Przodujących Szkół” istniejącego pod egidą „Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole” w tym celu musieliśmy spełnić określone wymagania, wykazać się szczególnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach, czego daliśmy dowód przez pięć lat wytężonej pracy. Wspólnie zapracowaliśmy na ten sukces i mamy powody do dumy. Ten zaszczytny tytuł otrzymaliśmy z rąk prezydenta miasta Władysława Skrzypka.

22.06.2004r. uczniowie pod opieką wicedyrektor pani mgr Anny Grams odebrali z rąk wicewojewody – pani A. Horonziak i prezydenta miasta pana Władysława Skrzypka odznakę „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”.

25.10.2004r. stał się „Międzynarodowym Dniem bibliotek Szkolnych” zainicjowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy.

02.04.2005r. dramatyczny, smutny dzień nie tylko dla Polaków, ale i dla całego świata – serce Wielkiego Człowieka – Jana Pawła II przestało bić. Data ta także wchodzi do kalendarza uroczystości szkolnych jako ważna i droga każdemu naszemu sercu.

29.04.2005r. podejmujemy akcję zadrzewienia terenu przyszkolnego pod hasłem „Milsze człowiekowi jedno drzewo, które zasadził, niż cały ogród przez innych zasadzony”. Inicjatorki pomysłu to pani mgr Wanda Danielak i pani mgr Bożena Karkosik.

Jak widać w szkole naszej zostały stworzone warunki do kształtowania osobowości młodego człowieka bez dualizmu postaw osobowych. W wyniku reformy otworzyły się przed szkołą nowe możliwości wychowania młodego pokolenia do życia w demokratycznym państwie, do właściwego pojmowania równości, wolności i sprawiedliwości, które mają służyć dobru człowieka, prawdziwego Europejczyka otwartego na świat.