DSCF4663W dniu 15.03.2014 r. zostało zawarte POROZUMIENIE pomiędzy :

– Zespołem Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku, reprezentowanym przez Annę Walczak, Dyrektorkę szkoły,

a

– Teatrem Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku, reprezentowanym przez Jan Polaka, Dyrektora teatru

 

LOGO CZARNE KKB kwadratW ramach porozumienia Zespół Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku, zobowiązuje się do:

–    rozpowszechniania informacji dotyczących Teatru Impresaryjnego poprzez: umieszczanie plakatów i afiszów reklamujących przedstawienia Teatru Impresaryjnego w budynku Zespołu Szkół nr 4;

–    zamieszczenia logo Teatru Impresaryjnego wraz z linkiem do jego strony internetowej na głównej stronie internetowej Zespołu Szkół;

–    pomocy w organizowaniu wyjść grup uczniów Zespołu Szkół na spektakle Teatru Impresaryjnego;

–    udostępnienia obiektów i bazy technicznej będących własnością Zespołu Szkół nr 4 do realizacji wspólnych celów wynikających z niniejszego porozumienia na warunkach określonych w odrębnych umowach.

ti3

Natomiast Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku, zobowiązuje się do:

–    pomocy merytorycznej i rzeczowej dla zespołów i inicjatyw teatralnych Zespołu Szkół nr 4; (m.in. edukacja teatralna)

–    organizacji przedstawień dla Zespołu Szkół nr 4;

–    sprzedaży biletów ulgowych pracownikom i uczniom Zespołu Szkół nr 4
na organizowane w Teatrze Impresaryjnym przedstawienia;

–    udostępniania obiektu teatru i bazy technicznej będącą własnością teatru do realizacji inicjatyw podejmowanych przez uczniów i nauczycieli;

–    zamieszczenia na stronie internetowej informacji o podjęciu współpracy określonej
w niniejszym porozumieniu wraz z linkiem do strony internetowej Zespołu Szkół nr 4.

 

–>> CZYTAJ TREŚĆ POROZUMIENIAI