Statut Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku

Kliknij aby zobaczyć jednolity tekst


Koncepcja Pracy Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku

Kliknij aby zobaczyć jednolity tekst koncepcji pracy


Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku


Regulamin strzelnicy

Kliknij aby zobaczyć tekst dokumentu


Regulamin wydawania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw

Kliknij aby zapoznać się z regulaminem wydawania duplikatów dokumentów

Kliknij aby pobrać wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Procedura wpłat za wydanie duplikatu


Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Zobacz więcej


Wykaz podręczników do gimnazjum i liceum na rok szkolny 2017/2018

Podręczniki do klasy II i III gimnazjum uczniowie otrzymują w szkole nieodpłatnie.

LICEUM

Wykaz podręczników do klasy I LO

Wykaz podręczników do klasy II LO

Wykaz podręczników do klasy III LO

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych w Technikum nr 7 zostanie podany we wrześniu.


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego

 

Regulamin projektu edukacyjnego dla gimnazjum wraz z załącznikami

 

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 7 we Włocławku

Kliknij aby zobaczyć jednolity tekst regulaminu

Deklaracja przystąpienia ucznia do realizacji projektu edukacyjnego

Kliknij aby pobrać załącznik nr 1 w formacie pdf

Kliknij aby pobrać załącznik nr 1 w formacie word

Kontrakt

Kliknij aby pobrać załącznik nr 2 w formacie pdf

Kliknij aby pobrać załącznik nr 2 w formacie word

Karta projektu

Kliknij aby pobrać załącznik nr 3 w formacie pdf

Kliknij aby pobrać załącznik nr 3 w formacie word

Karta oceny projektu edukacyjnego

Kliknij aby pobrać załącznik nr 4 w formacie pdf

Kliknij aby pobrać załącznik nr 4 w formacie word

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego

Kliknij aby pobrać załącznik nr 5 w formacie pdf

Kliknij aby pobrać załącznik nr 5 w formacie word


Wzory dokumentacji szkolnej związane z klasyfikacją uczniów

Sprawozdanie  wychowawcy na koniec roku klasy III  GIM

Kliknij aby pobrać

Sprawozdanie  wychowawcy na koniec roku klasy III LO

Kliknij aby pobrać

Sprawozdanie wychowawcy klasy I, II i III GIM i LO za I semestr

Kliknij aby pobrać

Sprawozdanie wychowawcy klasy I, II GIM i LO za II semestr

Kliknij aby pobrać

Motywacja oceny niedostatecznej

Kliknij aby pobrać

Zestawienie ocen

Kliknij aby pobrać

Instrukcja do zestawienia ocen

Kliknij aby pobrać