1 A – KLASA TURYSTYCZNO – JĘZYKOWA

wpis w: Rekrutacja | 0

Patronat: Biuro Turystyczne RAINBOW TOURS Klasa pod patronatem Biura Turystycznego RAINBOW TOURS jest jedyną taka klasą w województwie kujawsko – pomorskim! Tylko my uczymy na 5 gwiazdek! Przedmioty rozszerzone: geografia j. polski j. angielski Proponowane języki obce: j. angielski j. … Continued

1 B – KLASA HUMANISTYCZNA  

wpis w: Rekrutacja | 0

Opis klasy: Klasa humanistyczno-artystyczna jest idealnym rozwiązaniem dla uczniów szukających relacji z innymi ludźmi oraz sztuką i kulturą. Dzięki współpracy z Teatrem Impresaryjnym oraz programowi edukacji teatralnej uczniowie otwierają się na odbiór sztuki i nabywają wrażliwość odbiorcy sztuki. Uczniowie klasy … Continued

1C – KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

wpis w: Rekrutacja | 0

Opis klasy: Klasa jest dla  uczniów, którzy chcą zdawać maturę z biologii lub/i chemii na poziomie rozszerzonym i wiążą swoją przyszłość  z tymi naukami ścisłymi. Jest doskonałym wyborem dla uczniów, którzy chcą zdobywać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i poznawać … Continued

1 D – KLASA MUNDUROWA o profilu wojskowym

wpis w: Rekrutacja | 0

Opis klasy: Klasa mundurowa wychodzi naprzeciw naturalnym predyspozycjom młodego człowieka, wykorzystując jego energię, zapał i ciekawość oraz chęć przeżycia przygody. W klasie o takim profilu można zdobyć  umiejętność podejmowania szybkich decyzji, sprawność organizacyjną, pewność siebie, umiejętności wojskowe, umiejętność udzielania pierwszej … Continued

1 E – KLASA MUNDUROWA – o profilu policyjnym

wpis w: Rekrutacja | 0

Opis klasy: Głównymi celami planowanych działań w ramach funkcjonowania klasy o profilu  policyjnym są: zdobycie przez uczniów wiedzy na temat bezpieczeństwa wewnętrznego i prawa karnego rozpoznawania rodzajów zagrożeń ludności i zarządzania strategicznego zdobycie wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań w … Continued

1F – KLASA POLONISTYCZNO-BIOLOGICZNA

wpis w: Rekrutacja | 0

Opis klasy: Klasa ta daje możliwość poszerzania wiedzy polonistycznej i biologicznej. Stwarza również okazję do rozwijania zainteresowań teatrem i kinem. Uczniowie tej klasy  mają szansę rozwijania zainteresowań dziennikarskich pracując w zespole redagującym szkolną gazetkę. Klasa o tym kierunku rozbudza zainteresowanie … Continued