Regulamin XXIV Wojewódzkiego Konkursu Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego -rok szkolny 2018/2019

Regulamin XXIV Wojewódzkiego Konkursu Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego -rok szkolny 2018/2019
I. ORGANIZATORZY:
Dyrekcja, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 4 im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku
Patronat Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 4
II. CELE KONKURSU:
-Popularyzacja utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, upowszechnienie dorobku pisarskiego poety.
-Wskazywanie mniej znanych utworów poetyckich i epickich o wysokich walorach artystycznych.
-Zacieśnianie współpracy między szkołami.
-Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i poezji śpiewanej.
-Promowanie i popularyzowanie własnej muzyki wykonawców do utworów poety.
-Rozwijanie zainteresowań uczniów poezją K. K. Baczyńskiego.
-Prezentacja umiejętności interpretacji poezji przez młodzież.
-Kultywowanie wieloletniej tradycji- konkurs odbywa się po raz 24.
-Propagowanie wartości wychowawczych i patriotycznych.
III. PRZEBIEG KONKURSU:
Etap szkolny
Konkurs na tym etapie przeprowadzają nauczyciele języka polskiego danej placówki . Laureaci szkolnego etapu mają prawo reprezentować szkołę:
-W pionie klas: VII i VIII szkół podstawowych- 2 laureatów w kategorii recytacji i 2 w kategorii poezji śpiewanej
-W pionie szkół gimnazjalnych – 2 laureatów w kategorii recytacji i 2 w kategorii poezji śpiewanej.
-W pionie szkół ponadgimnazjalnych -2 laureatów w kategorii recytacji i 2 w kategorii poezji śpiewanej
-Wykonawcy poezji śpiewanej tworzą muzykę do utworów poety.
-Zgłoszenia po eliminacjach szkolnych prosimy wysyłać na adres:
Zespół Szkół Nr 4 im. K. K. Baczyńskiego
ul. Kaliska 108
87-800 Włocławek do dnia 04.03.2019 r.

ETAP WOJEWÓDZKI
ORGANIZATOR:
Zespół Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Kaliska 108
87-800 Włocławek
Miejsce:
Zespół Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Kaliska 108
87-800 Włocławek
Termin konkursu:
16 marca 2019r. godz.9:00

Komisja Konkursowa ocenia uczestników według następujących kryteriów:
-Dobór utworów
-Interpretacja tekstów
-Kultura słowa
-Ogólny wyraz artystyczny
-Dobór muzyki do utworu
-Interpretacja poezji śpiewanej

Na każdym z etapów uczestnik prezentuje 2 utwory-(może być wiersz i fragment prozy lub 2 utwory poetyckie]).
Wystąpienie danego uczestnika nie powinno przekroczyć 7 minut.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTYKICH MIŁOŚNIKÓW POEZJI K. K. BACZYŃSKIEGO
DO UDZIAŁU W KONKURSIE.