Kalendarz procedury rekrutacyjnej do kla I IV LO

wpis w: Rekrutacja | 0

Nabór do klas I na rok szkolny 2018/2019 prowadzony jest za pośrednictwem systemu elektronicznego na stronie https://wloclawek.edu.com.pl/kandydat

Procedura rekrutacyjna będzie przebiegać w następujących etapach:

1.Składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych ( na podanej wyżej stronie naboru uczeń musi wypełnić podanie, które następnie należy wydrukować i podpisane dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego IV LO) w terminie:

od 17 maja 2018 do 18 czerwca 2018r. do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz ewentualnie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia:

od  22 czerwca do 26 czerwca do godz.12.00

3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych

6 lipca 2018 o godz. 12.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie a wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 6 do 13 lipca 2018 do godz.10:00

5. Ogłoszenie ostatecznych listy uczniów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych

13 lipca 2018 o godz. 14.00