Klasa turystyczno – językowa

wpis w: Rekrutacja | 1

Jedyna klasa w województwie kujawsko – pomorskim pod patronem Biura Podróży Rainbow Tours

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski, język polski

Przedmioty uzupełniające: krajoznawstwo i turystyka, historia i społeczeństwo, wychowanie fizyczne z elementami animacji

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski
Drugi język obcy do wyboru spośród: j. niemiecki, j rosyjski, j. francuski

 –

Ogólne informacje o klasie:

Klasa ta to doskonały wybór dla osób kochających turystykę, podróże, piękno świata i natury oraz osób, które chcą spełniać swoje i innych marzenia o podróżach. Dobra znajomość języków obcych oraz wiadomości z geografii świata i Polski jest także ważnym atutem podczas ubiegania się o pracę w wielu zawodach.

Młodzież, która podejmie naukę w tej klasie zostanie objęta innowacyjnym programem nauczania w zakresie animacji czasu wolnego. W czasie trzech lat nauki dla uczniów planowane są wyjazdy krajowe i zagraniczne w rejony szczególnie atrakcyjne pod względem przyrodniczo – kulturowym. Biuro Podróży Rainbow Tours  gwarantuje dla młodzieży uczącej się w klasie turystyczno – językowej stroje firmowe ( koszulki z logo firmy oraz promocyjne gadżety).

Po ukończeniu drugiego roku nauki młodzież, po wcześniejszym castingu przeprowadzonym przez Rainbow, będzie mogła wyjeżdżać w czasie wakacji do płatnej pracy w terenie jako Animator Czasu Wolnego w ramach umowy z Biurem Podróży Rainbow Tours zarówno w kraju jak i za granicą. Animator Czasu Wolnego prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych organizuje mini disco, gry i zabawy rekreacyjne, show tematyczne, stretching, gry terenowe, zajęcia taneczne.

Praca ta będzie stwarzała najlepsze warunki do uzyskania płynności językowej w języku obcym.

Nauka w klasie turystyczno – językowej kształtuje otwartość, komunikatywność, kreatywność, wysoki poziom kultury osobistej, zaradność i optymistyczne podejście do świata. Daje także możliwości zdobycia odznak turystycznych, co jest istotne dla wykładowców uczelni wyższych na kierunkach turystycznych.

 

Program profilu umożliwia studiowanie na kierunkach:

 • kierunki filologiczne,
 • kierunki turystyczne,
 • geografia,
 • geologia,
 • geodezja,
 • kartografia,
 • i wiele innych…

 

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą być zatrudniani:

 

 • w biurach podróży
 • hotelach,
 • agroturystyce,
 • punktach informacji turystycznej,
 • w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych  z organizacją  i promocją turystyki.

 

Tylko my uczymy na 5 gwiazdek!