Klasa psychologiczna

wpis w: Rekrutacja | 0

Przedmioty rozszerzone: biologia, j. polski, j. angielski

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, podstawy psychologii

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, j. angielski

Drugi język obcy: j. niemiecki lub j. francuski lub j. rosyjski

 

Ogólne informacje o klasie

Oferta adresowana jest w szczególności do uczniów zainteresowanych rozwojem własnej osobowości, rozwojem twórczego myślenia oraz odkrywaniem własnych pasji i zdolności.

Klasa psychologiczna to propozycja dla uczniów, którzy chcą aktywnie i profesjonalnie pomagać innym. Powstała z myślą o młodych ludziach zainteresowanych głębszym zrozumieniem mechanizmów funkcjonowania człowieka, poszerzaniem wiedzy o relacjach społecznych oraz otwartych na rozwijanie własnych umiejętności interpersonalnych. W toku nauki zaplanowaliśmy całą paletę zajęć z psychologami i pedagogami. Praktyczne umiejętności uczniowie będą  mogli zdobyć angażując się w działania Szkolnego Koła Wolontariatu.

 

Możliwości dalszego kształcenia:

Klasa ta pozwala nie tylko na uzyskanie średniego wykształcenia, ale daje też wstępną orientację w zagadnieniach, które być może staną się przedmiotem dalszej edukacji na specjalnościach społecznych, zarówno uniwersyteckich:

 • psychologia,
 • pedagogika,
 • praca socjalna,
 • socjologia,
 • kognitywistyka,
 • etnologia,
 • doradztwo zawodowe,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • komunikacja wizerunkowa

jak i policealnych:

 • pracownik socjalny,
 • opiekunka dziecięca,
 • asystent osoby niepełnosprawnej

Zwłaszcza te ostatnie zawody są wymieniane przez analityków rynku pracy jako przyszłościowe, co znaczy, że zatrudnienie w nich wzrasta w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.