Klasa mundurowa

wpis w: Rekrutacja | 0

KLASA MUNDUROWA

ze specjalnością: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Klasa we współpracy z  Wojskową Komendą Uzupełnień we Włocławku

 

Przedmioty rozszerzone geografia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, sztuki walki, strzelectwo sportowe, systemy polityczne

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, j. angielski

Drugi język obcy do wyboru spośród: j. niemiecki lub j. francuski lub j. rosyjski

 

Ogólne informacje o klasie 

Klasa bezpieczeństwo publiczne przygotowuje młodzież do dalszej nauki i pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych związanych z bezpieczeństwem życia, zdrowia                                     i mienia ludności. Zadaniem klasy jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających poznanie teoretyczne i praktyczne zakresu działań służb mundurowych.

Główne cele planowanych działań w ramach klasy o profilu bezpieczeństwo publiczne to:

ü  zdobycie przez uczniów wiedzy na temat bezpieczeństwa wewnętrznego, prawa karnego, rozpoznawania rodzajów zagrożeń ludności czy zarządzania strategicznego,

ü  zdobycie wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności oraz kontynuowanie nauki w tym zakresie ,

ü  nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących organizowania akcji ratowniczych oraz zasad prowadzenia ewakuacji,

ü  stworzenie możliwości bezpośredniego poznania pracy służb mundurowych,

ü  kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży,

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i naszych partnerów zewnętrznych m.in. z Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku oraz Jednostki Strzeleckiej 4051 Włocławek gwarantują fachowość i wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.

 

Atrakcyjność nauki w klasie bezpieczeństwo publiczne podnosi fakt posiadania w szkole strzelnicy sportowej.

 

Dzięki systematycznemu uczęszczaniu na dodatkowe zajęcia ze strzelectwa sportowego młodzież ma możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności strzeleckich, a efekty są widoczne podczas różnych zawodów sportowych.

 

Program profilu umożliwia studiowanie na kierunkach:

  • prawo,
  • administracja,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • szkoły służb mundurowych,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  •  edukacja dla bezpieczeństwa,
  • zarządzanie kryzysowe,
  • polityka regionalna,
  • bezpieczeństwo narodowe  i inne …