Klasa biologiczno chemiczna

wpis w: Rekrutacja | 0

Klasa we współpracy z Komenda Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

 

Przedmioty rozszerzone:  chemia, biologia, j. angielski

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, podstawy dietetyki, pierwsza pomoc przedmedyczna

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, chemia, biologia

Drugi język obcy do wyboru spośród: j. niemiecki lub j. francuski lub j. rosyjski

 

Ogólne informacje o klasie

Edukacja w tej klasie umożliwi zdawanie matury z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym oraz opanowanie języka obcego w stopniu zaawansowanym. W trakcie nauki języka angielskiego będzie realizowany autorski program nauki języka specjalistycznego.

Klasa ta to doskonały wybór dla przyszłych lekarzy, farmaceutów, ratowników medycznych, rehabilitantów, pracowników służby zdrowia, ochrony środowiska, biologów, osób zainteresowanych naukami o Ziemi.

Program nauczania będzie wzbogacony o zajęcia z zakresu zagrożeń chemicznych i ochrony środowiska prowadzone przez kadrę specjalistyczną SGR Chem – Eko Państwowej Straży Pożarnej Włocławek.

Szkoła posiada pracownie biologiczne i chemiczne z nowoczesnymi środkami audiowizualnymi, pomocami dydaktycznymi, fantom do resuscytacji. Umożliwimy uczniom poszerzenie wiedzy z zakresu anatomii człowieka, zasad udzielania pierwszej pomocy, a także czynności ratujących życie.

Zajęcia dodatkowe będą obejmować edukację ratowniczo-medyczną. Profil klasy pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania, poszerzyć swoją wiedzę o problemach zdrowia człowieka, nabyć umiejętności pomocy człowiekowi w ratowaniu i kształtowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Uczniowie będą brać udział w warsztatach oraz wykładach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, lekarzy i ratowników medycznych Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku, lekarzy weterynarii, pielęgniarki. Jako jedyna szkoła w mieście uczestniczyliśmy w sekcji zwłok w Zakładzie Patomorfologii. Uczniowie będą brać udział w różnego rodzaju akcjach PCK.

Program profilu umożliwia studiowanie na:

 • kierunkach medycznych i farmaceutycznych
 • biologii,
 • chemii,
 • biotechnologii,
 • analityce chemicznej,
 • ratownictwie medycznym,
 • weterynarii,
 • fizjoterapii,
 • pedagogiki,
 • psychologii,
 • wychowaniu fizycznym,
 • resocjalizacji, socjologii i inne…